Afbeelding

Ruim 465.000 studenten ontvangen vandaag weer basisbeurs

22 september 2023 om 16:15 Onderwijs

UTRECHT Iets meer dan 465.000 studenten van hogescholen en universiteiten ontvangen vandaag voor het eerst weer een basisbeurs op hun rekening: bijna 440 euro voor uitwonende studenten en ruim 110 euro voor thuiswonende studenten. Uit een eerste analyse van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) komt naar voren dat studenten door de komst van de basisbeurs bewuster gaan lenen. Zowel het aantal studenten dat leent als het gemiddelde leenbedrag daalt.

Met de herinvoering van de basisbeurs hebben studenten in het hbo en op de universiteit, net als studenten in het mbo, vanaf dit studiejaar ook weer recht op een basisbeurs. In de prognose ging DUO er vanuit dat 435.000 hbo- en wo-studenten hiervoor in aanmerking zouden komen. Naar nu blijkt zijn dit er 465.852. DUO keert ruim 130 miljoen euro basisbeurs aan ze uit.

Thuiswonende studenten hebben recht op € 110,30 per maand, uitwonende studenten op € 439,20 per maand (inclusief € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel). Dat geeft studenten meer financiële rust. De beurs wordt omgezet in een gift als een student binnen de diplomatermijn van 10 jaar een diploma behaalt. Aanvragen blijft ook de rest van dit studiejaar met terugwerkende kracht naar september mogelijk.

BEWUSTER LENEN

Hbo- en wo-studenten lijken bewuster te lenen door de herinvoering van de basisbeurs. Niet alleen is het aantal studenten dat leent gedaald met ruim 93.000, maar ook het gemiddelde leenbedrag daalde naar 575,27* euro. Vorig jaar was dat gemiddeld nog 677,21 euro.

Met de herinvoering van de basisbeurs wordt ook de aanvullende beurs verruimd. De inkomensgrens wordt verhoogd van 53.900 naar ruim 70.000 euro (of hoger bij meer dan 1 studerend kind). Om te stimuleren dat studenten naast de basisbeurs ook de aanvullende beurs aanvragen, staat dit sinds begin dit jaar standaard aangevinkt in Mijn DUO.

In totaal ontvangen, inclusief de studenten die voor het eerst een basisbeurs krijgen, ruim 731.731 studenten in het mbo, hbo en wo geld van DUO. Vorig jaar waren dat nog 571.395 Een toename van 28%. In totaal keert DUO vandaag ruim 332 miljoen euro uit.

* Dit is inclusief leenfasestudenten. De cijfers in dit artikel zijn op basis van een eerste analyse. Tegen het eind van het jaar kan DUO een uitgebreide analyse maken van alle groepen binnen studiefinanciering en de bedragen die daarbij horen.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie