Flexklas van start voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van Fectioscholen

Onderwijs Deel je nieuws

BUNNIK/ODIJK/WERKHOVEN - De vier Fectio-basisscholen binnen de gemeente Bunnik – de Barbaraschool, de Camminghaschool, de Delteykschool en De Vonk -  gaan een bijzondere samenwerking aan. Zij pakken gezamenlijk de begeleidingsvraag op van meer- en hoogbegaafde leerlingen en starten in maart een speciale groep die op woensdag op basisschool De Vonk in Odijk een lokaal zal hebben.

Dit initiatief richt zich op de urgentie om tegemoet te komen aan de behoefte van deze groep kinderen. Dat gaat gebeuren in de vorm van de zogenaamde Flexklas. In deze klas komt een groep meer- en hoogbegaafde leerlingen elke woensdag bij elkaar om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en te werken aan het leren leren. De Flexklas start in maart 2020  bij basisschool De Vonk in Odijk. Gespecialiseerde leerkrachten in hoogbegaafdheid van Teach2day zullen de Flexklas gaan draaien. De Flexklas moet ook leiden tot kwaliteitsverbetering voor begaafde leerlingen om de leerprestaties te vergroten en hun welbevinden verder te verbeteren. Met de Flexklas vergroten de vier scholen hun samenwerking en delen en ontwikkelen ze hun kennis met elkaar.

advertentie
advertentie