Ook bij de sociale huurappartementen van De Kiem van Houten kan drie keer per jaar voorrang verleend worden aan iemand met een cruciaal beroep
Ook bij de sociale huurappartementen van De Kiem van Houten kan drie keer per jaar voorrang verleend worden aan iemand met een cruciaal beroep Jansen Bouwontwikkeling bv

Voorrang op de woningmarkt voor verpleger of leerkracht, in Houten kan het al, in Bunnik niet

29 december 2021 om 16:00 Nieuwbouw

HOUTEN/BUNNIK Woningcorporatie Mitros maakte vorige week bekend dat ze bij een nieuwbouwproject in Utrecht voorrang wil gaan geven aan huurders met een vitaal beroep, bij de toewijzing van de appartementen. In de gemeente Houten kan dit al in zeer kleine mate sinds twee jaar. In Bunnik gebeurt het niet. 

door Agnes Corbeij

,,Denk aan leerkrachten, politieagenten, zorgmedewerkers en mensen in de kinderopvang”, zegt woordvoerder Jolande Uringa van Mitros tegen RTV Utrecht. ,,Voor deze professionals die eigenlijk niet thuis kunnen werken is het belangrijk om dichtbij hun werkgever te wonen. Door ze voorrang te geven kun je hun belangrijke banen voor de stad behouden.”

DRIE PER JAAR Om dit te kunnen doen, moet de betreffende gemeente deze mogelijkheid in het huisvestingsbeleid opgenomen hebben. In Utrecht is dat sinds kort het geval. Navraag leert dat deze optie in Houten sinds 2019 bestaat. Een woordvoerder: ,,Bij de wijziging van de Beleidsregels woonruimteverdeling in 2019 is de mogelijkheid gecreëerd om jaarlijks maximaal drie beroepsurgenties te verlenen voor brandweervrijwilligers, onderwijzers en verplegend/verzorgend personeel in Houten.”

In datzelfde jaar werd nog geen gebruik gemaakt van de regeling, maar in 2020 wel. In het jaarverslag over dat jaar staat opgenomen dat driemaal gebruik gemaakt werd van de regeling. De cijfers over 2021 zijn nog niet beschikbaar. 

HERIJKING Of deze regeling verder uitgebreid gaat worden en of meer mensen met een cruciaal beroep in de toekomst voorrang kunnen krijgen, is niet bekend. Hierover zegt de woordvoerder: ,,Begin 2022 wordt de regionale huisvestingsverordening herijkt. Bij die gelegenheid willen B&W van Houten ook bekijken of de lokale beleidsregels – waaronder de genoemde beroepsurgenties – aan herziening toe zijn.” 

Woningcorporatie Viveste volgt de gemeente hierin. Een woordvoerder: ,,De gemeente is verantwoordelijk voor de woonruimteverdeling. Als woningcorporatie zijn wij hierin de uitvoerende partij. Het komt incidenteel voor dat we overleggen over bepaalde gevallen. Maar dat doen we altijd in samenspraak met de gemeente.”

TEVREDEN In Bunnik bestaat de regeling niet bij de gemeente. Er zijn wel andere voorrangsregelingen, bijvoorbeeld voor inwoners van de gemeente Bunnik. Deze regeling bestaat in Houten ook. Vincent Beringen, stafmedewerker van Lekstede Wonen, actief in Bunnik: ,,Deze regeling past Lekstede Wonen toe bij nieuwbouwprojecten en daar zijn gemeente, wij én woningzoekenden tevreden over.”

Lekstede Wonen laat de vraag of mensen met een cruciaal beroep voorrang moeten krijgen aan de gemeente over. Beringen: ,, Wij staan positief tegenover nieuwe mogelijkheden (bouwen, verbouwen of beleid) die bijdragen aan de krapte op de lokale/regionale huurmarkt. Als de gemeente Bunnik op termijn kiest voor andere voorrangsregelingen, kunnen wij en andere corporaties dit ook toepassen bij de toekomstige verhuringen.”

SYMPATHIEK Ook Portaal staat positief tegenover de insteek van Mitros. Een woordvoerder: ,We vinden het een sympathiek idee. We zijn benieuwd naar de praktische uitwerking van deze intentie van Mitros en naar de mogelijkheden die de woonruimteverdeling hiervoor schetst. We volgen de ontwikkelingen.”

De gemeente Bunnik heeft geen plannen om de beleidsregels aan te passen. Een woordvoerder: ,,Op dit moment ziet gemeente Bunnik nog geen aanleiding om hiervoor de Huisvestingsverordening aan te passen.”  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie