Afbeelding
Provincie Utrecht

Duurzaam bouwen met kwaliteit, vastgelegd in convenant markt en overheid

18 juli 2021 om 11:30 Nieuwbouw

UTRECHT De provincie Utrecht heeft de ambitie dat er jaarlijks 10.000 woningen worden gebouwd, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige manier. Om deze ambitie te behalen, moet er veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen die worden gebruikt. Vanuit gemeenten en markpartijen kwam het signaal dat de behoefte groot is om op dit gebied afspraken te maken. De provincie gaat nu samen met de gemeenten, marktpartijen en ook de 4 waterschappen aan de slag om deze afspraken vast te leggen in een volwaardig convenant.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ,,Ik ben erg blij dat we nu een aantal belangrijke stappen hebben gezet om te komen tot een regionaal convenant Duurzaam Bouwen. Ik hoop dat alle 26 gemeenten, de 4 Utrechtse waterschappen en zoveel mogelijk marktpartijen zullen aansluiten. Hierdoor kunnen we gezamenlijk een gelijk speelveld creëren met zoveel mogelijk doelstellingen en richtlijnen op het gebied van energie, klimaatadaptatie, circulariteit, natuurinclusief en gezondheid. Dan kan er makkelijker, sneller en duurzaam worden gebouwd.”

AMBITIES In het convenant worden niet alleen nieuwe afspraken gemaakt, maar ook bestaande afspraken over andere ambities worden bij elkaar gebracht in het convenant. Bijvoorbeeld over klimaatadaptief bouwen en energie. De provincie levert financiën, capaciteit en kennis voor het realiseren van het convenant. Ook veel andere publieke en private partners werken mee aan de totstandkoming van het convenant. Dat is belangrijk om voldoende draagvlak en input te genereren. Het streven is om het convenant eind dit jaar af te ronden. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie