Boerderij aan de Sportlaan waar een stal met ruim 10.000 kippen moet komen.
Boerderij aan de Sportlaan waar een stal met ruim 10.000 kippen moet komen. Frits Beijnink

Inwoners Bunnik bezorgd over uitstoot van nieuw pluimveebedrijf aan de Sportlaan

18 april 2023 om 12:40 Natuur en milieu

BUNNIK Onlangs heeft de gemeente Zeist een vergunning afgegeven voor een nieuwe stal die ruimte moet bieden aan ruim 10.000 stuks pluimvee. Het betreft een bestaande boerderij aan de Sportlaan, van Bunnik naar Zeist. Inwoners maken zich zorgen over het vrijkomen van fijnstof en endotoxinen, in de nabijheid van de sportvelden en de Oranjebuurt. Zij verwijzen naar onderzoek dat de schadelijkheid voor de gezondheid aantoont.

door Frits Beijnink

De eerste omgevingsvergunning voor deze stal is in 2018 afgegeven, na toetsing op de toen bekende gezondheidseffecten en geldende grenswaarden voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof. Voor endotoxinen (bacterieresten die ademhalingsklachten kunnen veroorzaken) bestaan advieswaarden maar nog geen wettelijk vastgelegde grenswaarden. Wel is aangetoond dat tot 1 kilometer afstand van pluimveebedrijven een licht verhoogde kans op longontsteking bestaat, waarschijnlijk veroorzaakt door fijnstof en endotoxinen afkomstig van die bedrijven. De sportvelden liggen op enkele honderden meters afstand van de nieuw te bouwen stal, de Oranjebuurt begint op ruim 500 meter afstand.

BEZWAAR TOT 24 APRIL

De in 2018 verleende vergunning is nog niet benut. Recent is een gewijzigde vergunning aangevraagd en verleend. Bezwaar door belanghebbenden is mogelijk tot zes weken na verzending van de vergunning aan de aanvrager. Die verzending dateert van 13 maart en de bezwaarperiode eindigt daarmee op 24 april. Het besluit is echter pas gepubliceerd op 5 april, wat de feitelijke bezwaarperiode voor andere belanghebbenden terugbrengt tot slechts drie weken. Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen.

ONDERZOEK

Verschillende universiteiten en het RIVM hebben meerjarig onderzoek gedaan naar longklachten rond veebedrijven. Daaruit blijkt dat mensen die tot 1 kilometer afstand van pluimvee- en geitenhouderijen wonen meer last van longontstekingen hebben. In het onderzoeksgebied kregen per 100.000 inwoners elk jaar ongeveer 1650 inwoners een longontsteking. Daarvan hielden ruim 200 gevallen verband met het wonen in de buurt van pluimvee- en geitenhouderijen, waarvan 119 specifiek pluimveehouderijen. Anders gezegd: de gemiddelde jaarlijkse kans op een longontsteking steeg in de buurt van een pluimveebedrijf van afgerond 1,5 naar 1,6 procent. In onderzoek van de GGD zijn bij pluimveebedrijven enkele tot tientallen keren per jaar tot op enkele honderden meters afstand verhoogde concentraties endotoxinen gemeten, waarbij de advieswaarde vier tot acht uur per dag overschreden werd.

UPDATE 19:00 UUR Intussen is gebleken dat de verleende omgevingsvergunning naar de aanvrager verstuurd is op 27 maart, dit in tegenstelling tot de melding op overheid.nl. Dat betekent dat de bezwaartermijn loopt tot 8 mei.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie