Kap van de bomen, gezien vanaf het jaagpad.
Kap van de bomen, gezien vanaf het jaagpad. Frits Beijnink

Populieren langs de Kromme Rijn gekapt vanwege risico op omvallen, inwoners Bunnik boos

12 december 2022 om 09:00 Natuur en milieu

BUNNIK Weer is er gedoe over het kappen van bomen, dit keer niet door de gemeente maar door de eigenaren van een weiland langs de Kromme Rijn. Het gaat om een groep van 85 hoge populieren langs het jaagpad, ten noorden van de Hoenderiklaan. Volgens de eigenaren was kap noodzakelijk omdat de oude bomen dreigden om te vallen, met alle risico’s voor wandelaars op het jaagpad. Maar een boze groep inwoners heeft een brief gestuurd aan het college en stelt dat de kap onrechtmatig is.

door Frits Beijnink

Begin november werden de populieren gekapt. De meeste bomen, waarvan een aantal zichtbaar in slechte conditie was, stonden in het weiland. Een deel stond direct langs het jaagpad, buiten het hek dat het weiland afgrenst. Navraag bij de eigenaren van het perceel leert dat de grond buiten het hek ook van hen is.


Het bosje populieren met afgebroken takken. - Rob Peek

GEVAARLIJKE SITUATIE Rob Peek, een van de eigenaren, heeft Bunniks Nieuws beelden getoond waarop te zien is hoe een van de populieren, die naar zijn zeggen 40 tot 50 jaar oud zijn, was omgewaaid. Deze boom was gelukkig tegengehouden door een andere boom en daarom niet op het jaagpad gevallen. Omdat meerdere bomen in slechte staat waren, heeft Peek toen besloten de bomen te laten kappen. De kap is uitbesteed aan Kemp Schalkwijk, een bedrijf dat gespecialiseerd is in boomverzorging en landschapsonderhoud. Peek is als eigenaar verplicht om binnen drie jaar tot herplanting over te gaan.


Een omgevallen populier, die tegengehouden wordt door een andere populier. - Rob Peek

BOZE INWONERS De opstellers van de brief, een groep van 26 inwoners, uiten zich zeer verontwaardigd: „Het doet vele inwoners van Bunnik verdriet dat zo rücksichtslos met een gezichtsbepalend deel van het jaagpad wordt omgegaan. Dit leidt tot veel onbegrip en boosheid...Eens te meer wordt duidelijk hoezeer het wenselijk is dat de grond ten noordwesten van ons dorp een natuurbestemming krijgt, waarmee misstanden als deze voor altijd worden voorkomen.” Deze wens kwam al naar voren bij de behandeling van het ‘plan Hoenderik’, in 2020. Dit plan, dat tot veel discussie in de raad leidde en uiteindelijk afgewezen werd, voorzag in woningbouw op het zuidelijk deel van het perceel van de familie Peek. Het noordelijk deel zou daarbij, ter compensatie, tot natuurgebied worden omgevormd.

WEL OF GEEN VERGUNNING? Volgens de firma Kemp Schalkwijk volstaat in dit geval een melding bij de provincie. Volgens de briefschrijvers is hier echter het bestemmingsplan voor het buitengebied van Bunnik van toepassing, dat een omgevingsvergunning van de gemeente voorschrijft. Bunniks Nieuws heeft dit nagegaan: op de website van de provincie staat inderdaad dat kap buiten de bebouwde kom niet moet worden gemeld bij de gemeente maar bij de provincie – ‘buiten de bebouwde kom’ is daarbij gedefinieerd volgens de Wet natuurbescherming en lijkt hier duidelijk van toepassing. De provincie toetst de melding, indien de melder niets hoort kan na 6 weken tot kap worden overgegaan. Maar de briefschrijvers stellen terecht dat het bestemmingsplan van de gemeente aangeeft dat de bomen op grond stonden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Natuur- en landschap’ en met de gebiedsaanduiding ‘Landschapstype Kromme Rijn en oeverwallen’. En dat betekent dat voor het kappen van bomen een omgevingsvergunning bij de gemeente moet worden aangevraagd, die getoetst wordt op ‘behoud van natuurwaarden en landschapselementen’.

VERVOLG Het is nu in eerste instantie aan het college om de brief van de inwoners te beantwoorden en vast te stellen wie hier gelijk heeft. Peek geeft aan alle ophef erg vervelend te vinden, juist omdat hij vanwege de veiligheid van wandelaars tot kap heeft besloten. Bunniks Nieuws heeft de briefschrijvers niet om een reactie kunnen vragen, hun namen zijn weggelaten onder de door de gemeente gepubliceerde brief (maar zijn wel bij de gemeente bekend).

Het bosje populieren met afgevallen takken.
Een omgevallen populier, die tegengehouden wordt door een andere populier.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie