Afbeelding
provincie Utrecht

Droogte weet voorlopig niet van wijken

Natuur en milieu

REGIO De droogte houdt voorlopig nog aan. Het moet in Nederland en omringende landen flink gaan regenen wil hier verandering in optreden. Het inlaten van extra water met een pomp richting Kromme Rijn op maandag, werpt inmiddels zijn vruchten af; het schip de krommerijnder kan het Balkengat weer uit en varen.

door Kuun Jenniskens

De nood is zo hoog dat minister Halbers een landelijk crisisteam voor de droogte heeft ingesteld. Vanaf nu ligt de waterverdeling bij het Managementteam Watertekorten (MTW). Volgens waterschap HDSR is het huidige neerslagtekort van 224 millimeter groter dan in de 5 procent droogste jaren. 

STEEDS GROTERE UITDAGING Op woensdag 7 augustus gaat de waterafvoer vanuit de Alpen nog verder dalen. Het ministerie van Rijkswaterstaat zegt dat het elke week een grotere uitdaging gaat worden om de negatieve effecten voor natuur, landbouw en scheepvaart te beperken. Rijkswaterstaat meldt dat de scheepvaart in toenemende mate hinder ondervindt door afgenomen vaardieptes en stremmingen bij sluizen. Ook de grondwaterstanden laten overal een dalende trend zien en zijn in het zuiden van het land lokaal zeer laag. Hoge watertemperaturen leveren lokaal problemen op voor de waterkwaliteit; er zijn meldingen van blauwalg en vissterfte. 

EXTRA POMPEN INGEZET Vooralsnog is de droogte in het HDSR gebied nog goed beheersbaar. Dat geldt voor zowel de wateraanvoer als de waterkwaliteit. Ook zijn keringen nog op orde. Extra pompen zijn ingezet. Zoals bij gemaal Caspargauw, waar inmiddels een tweede pomp actief is om voldoende water richting de Kromme Rijn te krijgen. Maar ook bij de Voorhavendijk Inlaat, de Sluis Zuid Inlaat, de Wijk bij Duurstede Inlaat en de Melkwetering Stuw - allen in Wijk bij Duurstede - staan extra pompen.

Tweede pomp voor water vanuit Amsterdam- Rijnkanaal naar de Caspargauw - foto HDSR

ZUINIG MET WATER Waterschap HDSR laat weten dat het nog steeds erg belangrijk is dat agrariërs en fruittelers het onttrekken van oppervlaktewater onderling afstemmen. En dat beregenen plaatsvindt op momenten dat de verdamping het kleinst is. Mede op die manier kan het waterpeil op orde worden gehouden. Maar niet alleen agrariërs, iedereen wordt gevraagd zuinig om te gaan met water! 

Wat de waterverdeling van rivieren betreft is het voor HDSR afwachten welke beslissingen het crisisteam de komende dagen gaat nemen. 

advertentie
advertentie