Afbeelding
Provincie Utrecht

Provincie onderzoekt of vervoer gevaarlijke stoffen risico vormt

28 oktober 2020 om 08:15 Natuur en milieu

BUNNIK De provincie Utrecht voert om de vijf jaar een onderzoek uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen en gemeentelijke wegen die overgaan in provinciale wegen. Op dertien locaties langs deze wegen zullen gedurende twee weken camera’s worden geplaatst om het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen in twee richtingen in beeld te krijgen. Dit gebeurt in het najaar. 

De uitvoering van het onderzoek is gebaseerd op de landelijke telmethodiek die in 2005 door Rijkswaterstaat is vastgesteld. 

De camera’s registreren de vervoerscodes die op de tankwagens aangeven welke gevaarlijke stof vervoerd wordt. De geregistreerde gegevens worden geëxtrapoleerd naar het gehele jaar. Als uit de tellingen blijkt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen leidt tot een verhoogd extern veiligheidsrisico langs provinciale wegen, dan kan de provincie een afweging maken om bepaalde provinciale wegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uit te sluiten. Het vorige monitoringsonderzoek in 2015 gaf daartoe geen aanleiding. 

Met behulp van de telgegevens kunnen gemeenten in hun ruimtelijk beleid rekening houden met de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over deze wegen.  Het onderzoek wordt afgerond in december van dit jaar.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie