Erik Alsema in Werkhoven bij de zonnepanelen op het staldak van Johan Vernooij
Erik Alsema in Werkhoven bij de zonnepanelen op het staldak van Johan Vernooij Kuun Jenniskens

Energie Coöperatie Bunnik wil ook lokaal energie opwekken

30 augustus 2019 om 12:18 Natuur en milieu

BUNNIK Afgelopen voorjaar is de Energiegroep Bunnik - die sinds 2015 bestaat - omgetoverd tot de Energie Coöperatie Bunnik. De urgentie van een snelle energietransitie wordt steeds sterker voelbaar en omvat complexe vraagstukken. Zoals ook het zelf opwekken van duurzame energie. Daarom leek het verstandig de organisatie te professionaliseren.

door Kuun Jenniskens

Coördinator Erik Alsema zegt dat de Energiegroep zich vooral richtte op mensen met een eigen woning: ,,Wij hielpen met de keuze voor maatregelen om het huis te verduurzamen. Tijdens huiskamergesprekken werden ervaringen uitgewisseld over technische oplossingen, en met wie je het beste in zee kunt gaan. Ook organiseerden we warmtescans van woningen en inkoopacties voor de aanschaf van zonnepanelen en woningisolatie. We deden dat met een groep vrijwilligers.” 

KLIMAAT HOGERE URGENTIE Op zich verliep dat erg goed - deze activiteiten blijven ook bestaan - maar de urgentie van de energietransitie vroeg om een volgende stap. Alsema: ,,In 2018 kwam het onderwerp klimaat hoog op de politieke agenda. En we merkten dat je met een groep van zes vrijwilligers toch te weinig verschil kunt maken. Dus we vonden dat het tijd was om een professionaliseringsslag te maken. In gemeenten om ons heen, zoals Utrecht, Zeist en De Bilt, werden al eerder energiecoöperaties opgericht, met als doel om lokale duurzame energieprojecten te realiseren. Een Bunnikse energiecoöperatie leek ons een goede manier om onze doelen te verbreden, en meer mensen te bereiken.”

Het interview vindt plaats op het erf van boer Johan Vernooij in Werkhoven, die zijn staldak bordevol met zonnepanelen heeft liggen voor inwoners die zelf geen mogelijkheden hebben. ,,Als Energiegroep verzorgden wij de werving van deelnemers en Buurtstroom deed de hele afwikkeling van dit project. In de toekomst willen we dit zelf gaan doen. Ook willen we zelf financiële middelen genereren om nieuwe duurzame energieprojecten op te starten.”

VAN HET GAS AF Er is veel werk aan de winkel, legt Erik Alsema uit: ,,De gemeente moet wijkplannen maken en per wijk gaan bepalen hoe men van het aardgas af kan. De vraag is nu: wachten we daarop? Of gaan we het zelf doen? Dit wordt een enorme verandering. Wij willen mensen in staat stellen om ook zelf met plannen te komen.”

Erik Alsema, al 40 jaar werkzaam op het gebied van duurzame energie en duurzaam bouwen, wordt inmiddels binnen de coöperatie voor zijn uren betaald uit een subsidiepotje van de gemeente. ,,De gemeente heeft een hoge doelstelling, waar we behulpzaam bij kunnen zijn. In 2022 moet 10 procent van de energie van inwoners duurzaam worden opgewekt, een percentage dat nu op 3 procent staat. Daarnaast heeft het college een besparing van 10 procent als doelstelling gesteld.”

LEDEN HEBBEN INVLOED De coöperatie betekent een nieuwe organisatievorm, waar mensen lid van kunnen worden. ,,Deze leden hebben invloed op het beleid. Op onze ledenvergadering leggen we mensen een aantal vraagstukken voor. Er zal worden nagedacht over de opwekking van energie, dus over de wenselijkheid van zonnevelden en windmolens in onze gemeente.”

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering op 11 september, krijgen de leden vragen voorgelegd over de twee zonneweides in de Vlowijkerpolder. Alsema zegt hierover: ,,We zouden hier als energiecoöperatie steun aan kunnen verlenen als de projecten naast energie, ook een ecologische meerwaarde opleveren. Naar mijn inschatting ziet het landschappelijke inrichtingsplan er goed uit.”

De Energie coöperatie kent nu ruim 50 leden, nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via www.energiebunnik.nl. Ook zijn vrijwilligers welkom met kennis van techniek, communicatie, financiën en economie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie