Afbeelding

Veel interactie op bijeenkomst Coalitie voor de mensenrechten

Maatschappelijk

BUNNIK ,,We hebben een mooie interactieve avond gehad”, laat Naghmeh Badcoubei weten over de Coalitie voor de Mensenrechten bijeenkomst met dr. Christel van Eck die maandag werd gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

De Coalitie voor de Mensenrechten organiseert sinds 2002 in de Vredesweek een bijeenkomst waarin een actueel maatschappelijk onderwerp in relatie tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit keer: hoe overbrug je tegengestelde standpunten in de gepolariseerde klimaatdiscussie? Burgemeester Ruud van Bennekom sprak een welkomstwoord. Spreker was dr. Christel van Eck, communicatiewetenschapper verbonden aan de UvA. Zij is vorig jaar gepromoveerd op dit onderwerp. Haar onderzoek wees uit dat wetenschappelijke feiten een minder belangrijke rol spelen in de meningsvorming dan vaak wordt aangenomen. Het gaat vooral om menselijke emoties.

RESPECT Christel van Eck besprak op een interactieve manier met de bezoekers hoe wij van een gepolariseerd klimaatdebat kunnen komen tot een dialoog waarbij naar elkaar luisteren, de ander willen begrijpen en respect voor elkaars gevoelens, waarden en normen leidend zijn.

De burgemeester sloot de geanimeerde avond af met het feit dat B&W met de raadsleden momenteel eraan werken om onderling en in dialoog met de burgers elkaar een ‘luisterend oor’ te bieden. Hiermee sloot hij aan bij de basisvoorwaarden die Christel van Eck voor een constructieve dialoog over klimaatverandering aangaf.

Afbeelding
Afbeelding
advertentie
advertentie