Het project ‘Natuurlijk heel Leuk’ in Wijk bij Duurstede.
Het project ‘Natuurlijk heel Leuk’ in Wijk bij Duurstede. LEADER

LEADER maakt het verschil

Maatschappelijk

BUNNIK Bij het woord ‘LEADER’ denken veel mensen aan de Engelse vertaling voor ‘leider’. Toch heeft LEADER ook een andere betekenis: het is een Europees programma dat vernieuwende projecten op het platteland ondersteunt. De afgelopen zes jaar heeft LEADER in Oost Utrecht (Kromme Rijnstreek, Vallei en Heuvelrug) meer dan 300 initiatieven op weg geholpen. Ruim 30 daarvan hebben ook een financiële bijdrage vanuit LEADER gehad. Er is nog subsidie beschikbaar, voor geïnteresseerden is er op 7 en 8 februari een Informatie-Café.

Maike van der Maat is coördinator van LEADER in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Zij vertelt: ,,We horen van onze projecten dat LEADER voor hen echt het verschil heeft gemaakt: zonder ondersteuning van LEADER zouden die projecten niet tot stand zijn gekomen. LEADER fungeert daarbij ook als een soort vliegwiel, aangezien de subsidie van provincie, gemeenten of waterschappen met de LEADER-bijdrage verdubbeld kan worden.” 

MEEDENKEN ,,LEADER is overigens niet alleen een subsidiepot met geld, maar LEADER kan desgewenst ook met je meedenken over je project. Ideeën kunnen worden voorgelegd aan de LEADER-groep, die bestaat uit een twintigtal mensen uit de streek zelf. Zij geven tips en suggesties, bijvoorbeeld over mogelijke samenwerkingen, of over voorbeelden waar je informatie en inspiratie kunt opdoen. LEADER organiseert regelmatig LEADER-Café’s over uiteenlopende onderwerpen en excursies waarbij je een kijkje kunt nemen bij de projecten.” 

INITIATIEVEN Wat zijn dan die vernieuwende projecten die LEADER ondersteunt? Maike van der Maat geeft aan: ,,Het belangrijkste is dat de projecten het platteland een impuls geven. In Utrecht-Oost zijn er drie thema’s: verbinden van stad en platteland, sociale innovatie en innovaties rond duurzame energie. LEADER draagt bij aan initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen (burgers, maar ook organisaties en ondernemers), die (ver)nieuw(end) zijn en na een eenmalige impuls vanuit LEADER vervolgens op eigen benen verder kunnen.” Ze noemt diverse voorbeelden: een pilot met eetbare landschapselementen, de inrichting van natuurlijke speelplekken in de dorpen met eetbare elementen en een educatieve kidsclub, ontwikkeling van een Dorpstuinderij, vernieuwende manieren van streekpromotie, opzetten van een dorpscoöperatie of inrichten van een buurthuiskamer, ontwikkeling van de Windwheeler (fiets die rijdt op windkracht). Heel divers dus, een mix van initiatieven in het buitengebied en in de dorpen. 

Een compleet overzicht met projecten en projectfilmpjes is te vinden op leaderutrechtoost.nl/projecten. 

INFORMATIE-CAFE’S Voor mensen die een vernieuwend idee hebben en zich afvragen of LEADER iets voor hen kan betekenen, worden er twee online Informatie-Café’s georganiseerd. Op maandag 7 februari van 16.00 tot 16.45 uur en op dinsdagavond 8 februari van 19.30 tot 20.15 uur. Er wordt uitleg gegeven over LEADER, over de provinciale regeling Leefbaarheid Kleine Kernen en deelnemers kunnen hun eigen idee voorleggen. 

Aanmelden en meer informatie via leaderutrechtoost.nl/informatie-cafe.

Afbeelding
advertentie
advertentie