Afbeelding
Gemeente Bunnik

Nieuwe overeenkomst huishoudelijke ondersteuning

Maatschappelijk

BUNNIK De wethouders Jocko Rensen (Bunnik) en Anne Brommersma (De Bilt) tekenden vorige week  met tien zorgaanbieders een overeenkomst voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning. Het gaat om hulp aan inwoners uit deze gemeenten die de ondersteuning écht nodig hebben. 

Als de eigen kracht, het sociale netwerk en algemeen toegankelijke voorzieningen en hulp niet toereikend zijn, kunnen inwoners advies of hulp vragen bij de gemeente. Een consulent onderzoekt namens de gemeente de situatie en kan zorgen voor persoonlijke hulp als dat nodig is.

TOEKOMSTGERICHT Het is voor het eerst dat de gemeenten Bunnik en De Bilt hiervoor samen een overeenkomst afsluiten. Voor zowel gemeenten als aanbieders betekent de samenwerking minder administratie. De aanbieders leveren hun diensten voor beide gemeenten, onder dezelfde voorwaarden.

,,Hiermee zetten we samen met de aanbieders een belangrijke stap in de levering van toekomstgerichte huishoudelijke ondersteuning”, aldus wethouder Jocko Rensen. ,,We gaan hiermee voor kwaliteit en continuïteit die aansluit op de behoefte van onze inwoners.”

Wethouder Anne Brommersma vult aan: ,,En we zijn hierdoor beter in staat om samen de kosten voor huishoudelijke ondersteuning beheersbaar te houden. Voor de inwoners van de gemeente De Bilt betekent het bovendien dat er nu ook keuze is uit meerdere aanbieder.”

INWERKINGTREDE Voor de gemeente Bunnik treedt de overeenkomst per 1 januari 2022 in werking, omdat de huidige contracten met de aanbieders nog doorlopen tot die datum. Veel aanbieders die nu in de gemeente Bunnik hun diensten leveren blijven dat ook na 1 januari 2022 doen. Cliënten houden zoveel mogelijk hun vaste hulp. 

Afbeelding
Afbeelding
advertentie