Geen woningbouw Krommerijnstraat

20 november 2023 om 19:51 Lokaal Deel je nieuws

In Bunniks Nieuws lezen we dat, omdat er geen ruimte is voor sociale huur, het hele plan in de Krommerijnstraat niet doorgaat. Volgens de projectontwikkelaar is dat nu financieel onhaalbaar. Dat verhaal horen we echter al 30 jaar. Wat is er aan de hand? Willen ze niet of alleen tegen hoge winstpercentages?

Goed dat de raad daar nu een stokje voor heeft gestoken. Een klein signaal voor de plannen in Odijk-Zuid.

De gemeenteraad heeft het plan afgewezen. Ik heb echter niet gelezen dat ze met een alternatief komen. Een giga woningnood, juist op de sociale huur markt en niets doen dat kan niet.

Mag ik de gemeente vragen eens anders te denken? Niet alleen financieel maar ook vanuit de inwoners? Daar zijn ze toch voor? Voor jongeren (ja en ook veel ouderen) zijn de huidige (koop)prijzen onbetaalbaar. Sociaal bouwen moet. Misschien dat er in de Krommerijnstraat op de plek voor deze 6 woningen ook wel veel meer appartementen kunnen komen voor starters. Ook voor volgende woningbouwplanen is een andere kijk noodzakelijk want:

* Jongeren zijn van vitaal belang voor een sociaal gezonde gemeente

* We willen daarom in ieder geval huisvesting voor jongeren

* Iedereen in de gemeente vindt het belangrijk dat we bouwen aan huizen met betaalbare huren. Dus trekken we daar, als gemeente, geld voor uit. 

Een paar suggesties voor de gemeente:

* We kopen zelf de grond (of onteigenen) en geven het uit in erfpacht tegen rente die gemeente betaald (of bepaalt waarbij rente beperkt kan worden door andere voordelen).

* We starten met bouwen van appartementen. Ontzettend veel starters zijn al blij met 50m2 terwijl standaard sociaal minimaal 80m2 heeft. Dat heeft als voordeel ook lagere grondkosten en je kunt morgen bouwen want 100% wordt verhuurd.

* Meer ruimte voor starters betekent minder druk op de woningmarkt (en dus minder druk om maar over te bieden)

* We gaan samen met woningbouwcorporaties, gemeente en projectontwikkelaars (en inwoners?) kijken hoe we wel sociaal kunnen bouwen.

* We vragen maatschappelijk betrokken projectontwikkelaars om met een plan te komen (waar ze wellicht minder marge op hebben) dat wel voldoet aan de eisen dat sociale woningbouw mogelijk is.

En ongetwijfeld zijn er nog veel meer suggesties om het anders aan te pakken.

Dick Kaas (Dick@kaas.nl)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie