Expositie Schatten van Vechten-Fectio

lokaal

BUNNIK Wethouder Erika Spil opende op 24 maart onder grote belangstelling de tentoonstelling in Het Oude Station Houten van de Archeologische werkgroep Leen de Keijzer. Het thema van de expositie is het Romeinse castellum Fectio en het achterland. Castellum Fectio ligt op het grondgebied van de gemeente Bunnik. Pal naast het fort lagen twee nederzettingen van burgers en een grafveld, eveneens op Bunniks grondgebied. Vandaar dat Erika Spil de expositie mocht openen.

Josian Stikkelbroek

Bij de aanleg van Fort Vechten van de Hollandse Waterlinie in de 19e eeuw zijn talloze archeologische vondsten gedaan die duidden op bewoning. Fort Vechten ligt grotendeels op het terrein van de voormalige oostelijke Romeinse nederzetting, naast castellum Fectio. Bij de verbreding van de A12 is veel grond verzet en opnieuw kwam veel materiaal naar boven.

Het is de negende tentoonstelling van de werkgroep en ditmaal is de invalshoek de relatie tussen het Romeins fort en achterland. Fectio werd gesticht in het begin van onze jaartelling. Er is een brandlaag gevonden in de ondergrond. In de roerige tijden rond de opstand van Claudius Civilus (69 na Chr.) moet Fectio verwoest zijn. Later werd het herbouwd. Sporen van geweld en gevechtshandelingen zijn niet gevonden. Het kan daarom zijn dat toen al de tactiek van de verschroeide aarde is toegepast, aldus Pieter Frederiks van de werkgroep. Het fort zou een rol moeten spelen bij de expansie van het Romeinse rijk in oostelijke richting, dus voorbij de Rijn. Er is een haven voor schepen teruggevonden.

In het fort trokken troepen samen om de grens te bewaken. De bewoners van beide nederzettingen dreven handel met de soldaten in het fort en boden diensten aan. Talloze archeologische vondsten in de vitrines getuigen van hun activiteiten, zoals spijkers, pincetten, paardenriemen en een helm. Het fort bood de bewoners ook bescherming. Het gebied ligt op de oeverwallen; dat maakte landbouw mogelijk. De expositie biedt een unieke kans om de voorwerpen die over meerdere collecties verspreid raakten, weer bij elkaar te zien. Samen vertellen zij het verhaal over het leven in het militaire fort. Gerard Baars maakte voor deze tentoonstelling speciaal een maquette van het fort. De tentoonstelling is ook interessant voor kinderen.

Te zien tot 26 januari 2019 in Archeologiezolder Oude Station Houten: www.archeologiehouten.nl.

advertentie
advertentie