Raadsgriffier Heleen Hofland wil dat er meer tijd overblijft voor het volksvertegenwoordiger zijn
Raadsgriffier Heleen Hofland wil dat er meer tijd overblijft voor het volksvertegenwoordiger zijn Kuun Jenniskens

Inwerken van nieuwe raad

lokaal

Morgen worden 17 raadsleden geïnstalleerd, waarvan acht raadsleden voor het eerst in de raad komen. Raadsgriffier Heleen Hofland heeft voor de komende maanden een mooi inwerkprogramma opgesteld.

Kuun Jenniskens

Voor acht van deze raadsleden is het raadswerk nieuw en de lokale democratie onbekend. Omdat een gemeenteraad belangrijke beslissingen moet nemen, ligt er voor de komende maanden een inwerkprogramma. Dat begint met kennismaken met elkaar, maar ook met de raadsgriffier.

ONDERSTEUNEN GEMEENTERAAD Heleen Hofland legt uit wat haar rol is: "Veel mensen denken dat de griffier hetzelfde doet als een griffier bij de rechtbank; het maken van de notulen. Maar het is veel meer dan dat. De griffier ondersteunt de gemeenteraad in de breedste zin van het woord. Van het zorgen voor de vergaderstukken die vanuit het college naar de gemeenteraad gaan, het goed laten verlopen van het Open Huis en de raadsvergaderingen, tot en met het adviseren op inhoud en over strategische processen."

De griffier geeft dus ook advies over moties en amendementen en helpt met het zoeken van de verbinding met inwoners.

AANSPREEKPUNT De griffie vormt ook voor inwoners het aanspreekpunt bij vragen over de vergaderingen van de raad. "Inwoners melden zich bij ons als ze willen inspreken in het Open Huis. Ook als ze in contact willen komen met de gemeenteraad dan kan dat via de griffie. Wij zijn te bereiken via griffiebunnik@bunnik.nl." De griffie bestaat, naast Heleen Hofland, uit Lisanne van Beek als plaatsvervangend griffier en Alice Samwel als griffiemedewerkster.

PROGRAMMA Tot aan de zomer is er het nodige gepland. "Zoals een inhoudelijke avond waarbij nieuwe raadsleden op de hoogte worden gesteld van belangrijke onderwerpen die momenteel spelen, zoals bij het Sociale Domein. Maar ook de uitvoering van de Strategische agenda is de komende raadsperiode van groot belang", zo legt Heleen uit. "Ook komt er een avond over financiën die inzicht geeft in het lezen van een begroting. Een kleine gemeente als Bunnik werkt veel samen met buurgemeenten, zoals de Veiligheidsregio en de Sociale Dienst. Over deze samenwerkingsverbanden is een avond belegd."

RONDRIT In korte tijd komt er veel informatie op de nieuwe raadsleden af, daarom is het belangrijk om een leuke vorm te kiezen. "Zo maken we een rondrit door het buitengebied en langs belangrijke projecten - vorige keer gebeurde dat met paard en wagen. Ook denken we aan werkbezoeken aan brandweer en politie."

LEREN DEBATTEREN Externe trainers gaan aan de slag om de fijne kneepjes van het debatteren aan te leren. Heleen Hofland: "En integriteit is een belangrijk onderwerp. Ze maken kennis met de gedragscode voor raadsleden. We spreken over wanneer er sprake kan zijn van belangenverstrengeling, en hoe je dat kunt voorkomen." Ook is er een training hoe raadsleden kunnen omgaan met (lokale) media.

VEEL WERK Voor Heleen Hofland staat vast dat een gedegen inwerkprogramma belangrijk en effectief is. "Raadsleden moeten goed beslagen ten ijs komen. Het is namelijk veel werk, gemiddeld 16 uur per week. Raadsleden kunnen meer volksvertegenwoordiger zijn en pro-actiever zijn dan nu. Door al die dossiers worden ze teveel het gemeentehuis ingezogen terwijl ze juist de deur uit moeten, om verbinding te maken met inwoners en andere partners."

TIJDWINST Een breed inwerkprogramma kan de raad helpen om snel kennis op te doen van dossiers. Dat levert daarna tijdwinst op waardoor er meer tijd overblijft voor het zijn van volksvertegenwoordiger, zo legt Heleen Hofland uit.

NIEUWE VERGADERVORMEN De griffier wil de nieuwe gemeenteraad ook meenemen in vernieuwing van de lokale democratie. "De afgelopen jaren is er veel geëxperimenteerd met nieuwe vergadervormen. Met als doel om inwoners en politiek dichterbij elkaar te brengen. Als eind dit jaar een nieuwe burgemeester is geïnstalleerd, komt er een Lokaal Democratisch Akkoord - dat is een set van afspraken die gaat over ruimte geven aan inwonersinitiatieven en over het experimenteren met nieuwe vergadervormen."

BURGERINITIATIEF Heleen Hofland denkt daarbij aan het houden van Ronde Tafelgesprekken waarbij inwoners en gemeenteraad samen aan tafel zitten zonder van te voren ingestelde inspreektijden. Hofland: "Misschien kunnen we ook de voorwaarden gaan vereenvoudigen die er nu liggen voor het indienen van een burgerinitiatief."

advertentie
advertentie