In de verte is het dorp met twee kerktorens te zien
In de verte is het dorp met twee kerktorens te zien Kuun Jenniskens

Vernooij gaat toch koelhuis in Werkhoven bouwen

12 april 2019 om 15:44 lokaal

WERKHOVEN Firma Vernooij poetst oude plannen op om aan de Herenstraat 79A in Werkhoven een groot koelhuis te bouwen. Het lijkt in alle opzichten hetzelfde plan als waarvoor Vernooij in 2008 een vergunning kreeg - eigenaar Joop Vernooij bevestigt dit tegenover ‘t Groentje.

door Kuun Jenniskens

Vernooij diende op 26 januari van dit jaar de aanvraag voor een Omgevingsvergunning in. Het idee is dat alle huidige bebouwing plat gaat en dat alleen het woonhuis van de beheerder blijft staan. Op tekening lijkt het plan exact hetzelfde als de aanvraag uit 2008. Joop Vernooij: ,,Het is op de centimeter hetzelfde plan.”

21 KOELCELLEN Het bebouwde oppervlak op het terrein (nu 2000 vierkante meter) wordt vergroot naar 3936 vierkante meter. Dat betekent dus een verdubbeling. De hal wordt 60 bij 60 meter en krijgt op het noorden een entree met kantoor, kantine over twee verdiepingen. Uitgangspunt is 25 man personeel. Er komt parkeerruimte voor 25 auto’s en zes vrachtwagens, dat gebeurt aan de noordkant. Aan de oostkant komt een dubbel laadplatform voor vrachtwagens. In de hal komen 21 koelcellen. Het hoogste punt van het gebouw wordt 10 meter, de goothoogte is 6 meter.

EIGEN FRUIT Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de hal bedoeld is voor het verwerken van eigen fruit. In de hal komt ook ruimte om te sorteren en te verpakken. Vernooij heeft in Werkhoven 33 hectare in gebruik. Deze grond is bebouwd met conference, comice, sweet sensation en de gräfin gepa peren. In Vleuten heeft deze ondernemer 15 hectare land met conference, comice en lucas peren. Joop Vernooij zegt dat dit koelhuis alleen bedoeld is voor eigen opslag in Werkhoven. De ABC commissie heeft indertijd onderschreven dat dit gebouw voor eigen gebruik is.

HOEVEEL VRACHTVERKEER Juist dit punt gaf tussen 2004 en 2008 zoveel discussie. In het dorp zijn ook nu weer zorgen te horen over hoeveel verkeer dit aantrekt. Vooral vrachtverkeer wordt gevreesd. Op dit moment beschikt ‘t Groentje niet over recente cijfers van het aantal verkeersbewegingen - die zijn wel bij de gemeente opgevraagd. In het verleden sprak Vernooij zelf altijd over 21 vrachtwagens per dag. Nu zegt Joop Vernooij dat het aantal vrachtwagens precies hetzelfde blijft als in de afgelopen jaren. Hoeveel dat er precies zijn weet hij niet. ,,Dat kunnen er 1 of 6 per dag zijn - in de oogst zijn dat er meer. Maar er zijn al jaren geen klachten meer geweest.”

Kern van de bezwaren in 2004 was de angst dat er paprika’s en andere niet lokale teelt in de ULO cellen zou worden opgeslagen, waardoor het meer een distributiecentrum zou zijn. In het begin (2004) lag er een plan voor 10.000 meter. Later werd dit verkleind naar 3800 vierkante meter.

OPVOLGING EN MODERNISEREN Ondanks het massale verzet uit het dorp, kreeg Vernooij in januari 2008 een vergunning om een koelhuis te bouwen. Deze bouwvergunning is in 2013 ingetrokken, omdat Vernooij niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze aanvraag, met de bouw was gestart. Dat is althans de lezing van de gemeente. Joop Vernooij zegt dat hij eerder niet kon bouwen vanwege de onzekere economische situatie en bedrijfsopvolging. ,,In samenspraak met de gemeente heb ik mijn eerdere aanvraag ingetrokken. Inmiddels zijn mijn twee zoons bereid om het bedrijf in te stappen. Ook komt de verplichting tot sanering van asbestdaken op ons af, waardoor ik toch zal moeten slopen. Daarnaast is de freon koeling verboden; althans, de koeling mag wel worden gebruikt, maar ik mag hem niet meer bijvullen. Dus ik ben verplicht om te gaan moderniseren om aan de huidige certificeringseisen te voldoen.”

Volgens de gemeente past de huidige aanvraag binnen het bestemmingsplan. Op dit moment toetst de gemeente de aanvraag aan het Bouwbesluit, aan redelijke eisen van welstand en aan de bouwverordening. Vernooij verwacht in 2020 of 2021 te kunnen gaan bouwen.

Gebouwen die worden gesloopt
De plastic groene kratten blijven buiten staan
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie