De IJzeren brug over de Kromme Rijn bij Beverweert Werkhoven
De IJzeren brug over de Kromme Rijn bij Beverweert Werkhoven Kuun Jenniskens

Rijksdienst Cultureel Erfgoed: sloop unieke IJzeren brug Hollandse Waterlinie Bunnik niet

13 augustus 2021 om 15:15 Historie

WERKHOVEN De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert de gemeente Bunnik om de vergunning niet te verlenen. De provincie moet eerst aantonen wat precies de noodzaak voor het vervangen van deze monumentale brug is, die inmiddels tot UNESCO werelderfgoed behoort. De technische noodzaak lijkt niet aanwezig, aldsu de rijksdienst.

door Kuun Jenniskens

Het advies van RCE, in handen van Bunniks Nieuws, dateert van 28 juli en is gericht aan de gemeente Bunnik. Deze IJzeren brug ligt over de Kromme Rijn bij kasteel Beverweerd in Werkhoven. De rijksdienst merkt op dat dit onderdeel van de Hollandse Waterlinie uit 1870 nog grotendeels gaaf bewaard is gebleven. ,,Zo zijn de gemetselde landhoofden met natuurstenen elementen, de twee genagelde ijzeren liggers, drie schuin gesitueerde ijzeren jukken en ijzeren leuningen nog aanwezig.”

NIET OP HOOGTE VAN ALTERNATIEVE ROUTES Opmerkelijk is dat de RCE noteert dat in eerder vooroverleg met de provincie, niet is besproken dat er alternatieve routes bestaan voor het zware landbouwverkeer van de agrarische bedrijven. Inmiddels is RCE op de hoogte van routes voor dit landbouwverkeer over niet monumentale bruggen in de Steenovenweg en de Broekweg. Waar ligt dan de noodzaak, vraagt de rijksdienst zich af?

BRENG NOODZAAK HELDER IN KAART Uit rapportages blijkt dat de technische staat van de brug uitstekend is, aldus RCE. Dus concludeert men: ,,Ik adviseer u de noodzaak van het vervangen van deze brug helder in kaart te brengen. Zeker daar de technische noodzaak niet aanwezig lijkt te zijn en alternatieve routes voor landbouwverkeer mogelijk zijn.”

SUGGESTIES BETER BEHOUD HISTORISCHE ONDERDELEN Mocht de provincie Utrecht wel kunnen en willen aantonen dat de noodzaak er is om deze monumentale brug te slopen, omschrijft de RCE een alternatief waarbij meer belangrijke historische onderdelen van de IJzeren brug - zoals de landhoofden, liggers, jukken en leuningen - behouden kunnen blijven. 

De rijksdienst schetst bijvoorbeeld dat de brugleuningen niet hoeven te worden verhoogd: ,,Vanuit erfgoedperspectief is behoud van de huidige, historische situatie het meest wenselijk.” De Rijksdienst doet ook suggesties om het brugdek zelf op de oorspronkelijke hoogte te laten liggen.

Verder merkt RCE op dat er foute aannames in de aanvraag zitten over de hoogte van het brugdek en dat niet wordt geadresseerd wat er met de natuurstenen blokken gebeurd.

Bunniks Nieuws heeft bij de gemeente Bunnik de vraag uitstaan hoe zij dit advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaat wegen. Wordt vervolgd.

De IJzeren brug vanaf de onderkant bezien
De verbinding van de IJzeren brug met landhoofden
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie