In augustus werd in Amersfoort en Leusden seismisch onderzoek gedaan naar aardwarmte
In augustus werd in Amersfoort en Leusden seismisch onderzoek gedaan naar aardwarmte scanaardwarmte.nl

Wel onderzoek, maar geen aardwarmtewinning in het buitengebied tussen Utrecht, Bunnik, Zeist en De Bilt

Economie

REGIO In het buitengebied tussen Utrecht, Zeist, De Bilt en Bunnik gaat onderzoek plaatsvinden naar het winnen van aardwarmte. Dat betekent echter niet dat er in de toekomst op deze plaats aardwarmte gewonnen wordt. Door verschillende aardlagen is het een interessante regio voor onderzoek, maar het winnen van aardwarmte gebeurt bij voorkeur dichter bij de stad. 

door Agnes Corbeij

Het onderzoek begon in 2019 en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Energie Beheer Nederland (EBN), met subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel ervan is om erachter te komen welke plekken het meest geschikt zijn om aardwarmte te winnen in Nederland. 

AARDWARMTE Op 2 tot 3 km diepte bevindt zich water met een temperatuur tussen de 70 en 100°C. Bij het winnen van aardwarmte wordt dit warme water naar de oppervlakte gepompt om woningen en kantoren te verwarmen. Als de warmte is afgegeven, wordt het koude water terug de aarde in gepompt, om weer op te warmen. Aardwarmte wordt gezien als duurzame energiebron, omdat deze niet op gaat. Een bron kan echter na een aantal decennia wel tijdelijk uitgeput raken. 

Gitta Zaalberg, programmamanager Geotechnische Operaties bij EBN: ,,In Parijs worden veel huizen en kantoren al decennia lang op deze manier van warmte voorzien. In Nederland wordt aardwarmte vooral gebruikt in de glastuinbouw, maar ook steeds meer bij woningbouw en kantoren. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.” 

AARDLAGEN In het buitengebied in onze regio liggen verschillende aardlagen onder elkaar. Zaalberg: ,,Daardoor is het een interessant gebied om te testen of deze aardlagen warm water bevatten en of de lagen voldoende doorlaatbaar zijn om het water op rendabele manier omhoog te pompen. Diezelfde aardlagen lopen door in grote delen van Nederland, waardoor de kennis die opgedaan kan worden bij een boring op deze plek, kennis kan opleveren voor veel andere regio’s.”  

De afgelopen jaren deden TNO en EBN al seismisch onderzoek op andere plekken in Nederland, zoals Amersfoort, Leusden en Ede. Een boring is de volgende stap. Onze regio is de eerste plek in Nederland waar aardlagen onderzocht gaan worden op mogelijkheden voor aardwarmte door middel van een boring.

HALF JAAR TNO en EBN zijn op dit moment op zoek naar een locatie van 1 à 2 hectare groot waar de boring kan plaatsvinden. Zaalberg: ,,We zijn nog in gesprek met een aantal landeigenaren, er is nog geen locatie voor de boring gevonden.” Het onderzoek ter plaatse zal een half jaar duren, daarna wordt alles opgeruimd. ,,Daarnaast zoeken we naar een locatie die niet binnen de bebouwde kom ligt, en niet ligt binnen een gebied dat een bijzondere natuur- of landschappelijke waarde heeft of een functie heeft binnen de drinkwaterwinning.”

Na afronding van het onderzoek zal in dit gebied geen aardwarmte gewonnen worden, ook niet als er geschikte aardlagen gevonden worden. Daarvoor is het geen geschikte locatie. ,,Bij aardwarmte moet de bron naadloos aansluiten op de huizen of de kantoren die ermee verwarmd worden. Anders gaat er teveel energie verloren.”  

BIJEENKOMSTEN In januari hoopt EBN een locatie gevonden te hebben en dan zullen zij inwoners daarover informeren. Ook worden er bewonersbijeenkomsten georganiseerd, desnoods digitaal, om uitleg te geven. 

advertentie