Het terrein van Vernooij
Het terrein van Vernooij Kuun Jenniskens

Dorpsraad stuurt aan op samenwerking met Vernooij

2 mei 2020 om 13:43 Economie

WERKHOVEN De Dorpsraad van Werkhoven heeft besloten om niet mee te gaan in de gang naar de rechter door de bewoners van de Herenstraat. De Dorpsraad zet in op het aandringen bij de gemeente in het creëren van een andere uitrit en het formuleren door gemeente van handhavingscriteria op vervoersbewegingen, handel en overslag.    

door Agnes Corbeij

Op 7 april dienden de bezwaarmakers hun bezwaar in bij de rechtbank in Utrecht. Het gaat om de aanvraag voor de bouw van een groot bedrijfsgebouw met 22 koelcellen aan de Herenstraat. In augustus 2019 werden de plannen goedgekeurd door het college van de gemeente Bunnik. Het bezwaar van de groep is voornamelijk gericht op angst voor handelsactiviteiten en verkeersoverlast. 

TEGENOVER Namens het bestuur vertelt  Rob Heijmerink, voorzitter van de Dorpsraad: ,,We begrijpen de zorgen van de bezwaarmakers en we delen die ook. Toch zien wij een andere oplossing. Door nu bezwaar te maken komen we tegenover Joop Vernooij te staan. Wij denken dat we een grotere kans van slagen hebben als we samenwerken.” 

Daarom zet de Dorpsraad in op een andere uitrit voor het bedrijf en het duidelijker definiëren van de handhavingskaders. ,,Wij willen ons sterk maken voor de alternatieve ontsluiting via de Leemkolkweg, het dorp is dan gevrijwaard van het zware verkeer.”

Joop Vernooij is hier ook voorstander van, maar deze oplossing zal de gemeente mogelijk inzet en geld kosten. Rob Heijmerink: ,,We hebben een poos geleden een uitgebreide rondleiding in het bedrijf van Vernooij gehad. We hebben begrip voor zijn wens om uit te breiden. Ook het bedrijf is een onderdeel van Werkhoven, en zijn wens tot vernieuwing van zijn bedrijf ervaren wij als redelijk.  We denken dat samenwerken de kans op een betere oplossing vergroot.

EIGEN OOGST De groep bezwaarmakers vertelde dat zij de angst hebben dat Vernooij veel meer fruit gaat opslaan dan zijn eigen oogst, waardoor het een soort handels/overslagbedrijf wordt, dat veel meer verkeer aantrekt. Rob Heijmerink: ,,Deze angst begrijpen wij zeker, maar kan ons inziens worden ondervangen als je in gesprek gaat met beide partijen, en als we aansturen op de alternatieve uitrit en de eis dat de gemeente de mogelijkheid heeft om te handhaven. Deze twee punten gaan we bij de gemeente neerleggen.” 

Of de gemeente iets met deze wensen zal doen, is vooraf uiteraard niet bekend. Maar het bestuur van de Dorpsraad vertrouwt op een goed resultaat.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie