Zonnepanelen op het dak van de Rijnzaal in Bunnik.
Zonnepanelen op het dak van de Rijnzaal in Bunnik. Sporthuis Bunnik

Energie Coöperatie Bunnik gaat grotere zonnedaken ontwikkelen

21 november 2022 om 08:30 Duurzaamheid

BUNNIK De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) heeft samen met de Green Business Club Bunnik en adviesbureau Soft Energy een projectplan geschreven voor de ontwikkeling van zogeheten ‘coöperatieve zonnedakprojecten’. Het gaat om grotere daken waar 100 tot 200 panelen geplaatst kunnen worden: wooncomplexen, bedrijfs- en agrarische gebouwen en overkappingen van parkeerterreinen.

door Frits Beijnink

Het project richt zich op de coöperatieve ontwikkeling van zonne-energie op daken: de eigenaar stelt zijn dak ter beschikking, de ECB huurt het dak en plaatst de zonnepanelen, samen met inwoners die lid van de coöperatie zijn. Die inwoners profiteren zo van de lokale energie en opbrengsten.

AANPAK In het project selecteert de ECB vanuit een lijst van 200 mogelijke daken twintig daken die technisch en organisatorisch het meest kansrijk zijn. Wanneer ook de eigenaren geïnteresseerd zijn volgt een bouwkundig onderzoek en wordt er een precieze kosten-baten analyse gemaakt. Voor een uiteindelijke beoogde selectie van tenminste drie tot vier grote zonnedaken volgt een subsidieaanvraag bij het rijk voor verdere realisatie.

PROJECTSUBSIDIE Provincie en gemeente geven de ECB nu een subsidie voor het voorwerk om tot zonnedaken te komen. De subsidie bedraagt 75.000 euro over drie jaar, waarvan een kwart uit het duurzaamheidsbudget van de gemeente Bunnik komt. Het project beperkt zich tot daken met maximaal 200 panelen. Hogere aantallen kunnen op dit moment niet worden aangesloten door netbeheerders omdat het net ‘vol’ zit.

GREEN BUSINESS CLUB De stichting Green Business Club Nederland is een ‘impactorganisatie’ die samenwerking op het gebied van duurzaamheid stimuleert in specifieke (kantoor)gebieden. Er zijn 16 lokale clubs, waarvan een in Bunnik.

CORRECTIE 23 NOVEMBER De ECB heeft Bunniks Nieuws er op geattendeerd dat de gemeente Bunnik alleen haar deel subsidieert als de provincie ook subsidie verleent. Dat laatste is nog niet zeker.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie