Afbeelding
GGD Utrecht

Twee derde jongvolwassenen ervaart gezondheid tijdens coronapandemie als (zeer) goed

2 oktober 2021 om 14:30 Corona

[UTRECHT Uit gezondheidsonderzoek van GGD regio Utrecht uit 2021 onder 4.401 jongvolwassenen uit de provincie Utrecht blijkt dat de helft van hen gezondheidsklachten of -problemen heeft, zoals concentratie- en slaapproblemen. Ruim een kwart heeft matige tot ernstige psychische klachten. Desondanks ervaart twee derde van de jongvolwassenen hun gezondheid als (zeer) goed ten tijde van de coronapandemie. Een positieve houding en een goede relatie met familie en vrienden hangen samen met een gunstigere gezondheid.

Mannen hebben vaker dan vrouwen een (zeer) goed ervaren gezondheid. Ook rapporteren zij minder vaker gezondheidsklachten of -problemen en hebben zij minder vaak matige tot ernstige psychische klachten. Jongvolwassenen die bij hun ouders of verzorgers wonen hebben minder vaak gezondheidsklachten of -problemen dan degenen die zelfstandig wonen. Hoe jongvolwassenen hun gezondheid ervaren verschilt per opleiding: jongvolwassenen met vwo of universiteit ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan jongeren met praktijkonderwijs, (v)mbo, havo of hbo.

IMPACT Aan de jongvolwassenen van de provincie Utrecht is gevraagd wat ze doen als ze last hebben van de gevolgen van de coronamaatregelen. Twee derde van de respondenten accepteert het en de helft geeft aan dat ze op zoek gaan naar afleiding. Bijna vier op de tien personen geeft aan dat ze positief blijven als ze last hebben van gevolgen van de maatregelen. De ondervraagden konden meerdere antwoorden geven.

De coronamaatregelen hebben eveneens invloed op de relatie met hun vrienden en familie. Een kwart van de jongvolwassenen geeft aan dat ze thuis beter met elkaar hebben leren omgaan in coronatijd en bij een op de vijf is hun relatie met vrienden beter geworden door corona. Bij de helft is de relatie met hun vrienden echter verslechterd.

 Hoe mensen reageren op de gevolgen van de coronamaatregelen hangt samen met hun gezondheid. Jongeren die het lukt om positief te blijven als ze last hebben van de coronamaatregelen hebben bijvoorbeeld minder vaak gezondheidsklachten of -problemen, zoals concentratie- en slaapproblemen en hebben minder vaak matige tot ernstige psychische klachten. Zij geven ook vaker aan dat zij hun gezondheid als (zeer) goed ervaren. Dit geldt ook voor jongvolwassenen die een betere band hebben gekregen met hun familie of vrienden. Ook zij hebben minder vaak lichamelijke of psychische klachten of problemen en ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan degenen die geen betere band hebben gekregen met hun familie of vrienden. Doordat we geen gegevens hebben over de gezondheid van de ondervraagden vóór coronatijd, kunnen we niet nagaan of dit verband betekent dat het kunnen omgaan met tegenslagen een gunstige invloed heeft op de gezondheid of dat een goede gezondheid een gunstige invloed heeft op hoe je reageert als je last hebt van de coronamaatregelen. 

PILOTONDERZOEK Het is de eerste keer dat GGD regio Utrecht, in nauwe samenwerking met gemeente Utrecht, een apart onderzoek heeft uitgevoerd naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) van de regio Utrecht. We hebben hen in de periode maart-juli 2021 via hun eigen netwerk en sociale media benaderd voor het onderzoek.

Het onderzoek heeft naast de genoemde cijfers over gezondheid en corona, nog veel meer informatie opgeleverd over allerlei onderwerpen. Er zijn bijvoorbeeld ook gegevens verzameld over sporten, alcohol- en drugsgebruik, seksueel gedrag, geldzorgen en eenzaamheid.

Judith Ludding, directeur GGD regio Utrecht: ,,We hebben met dit onderzoek een schat aan informatie gekregen over de leefwereld van jongvolwassenen in onze regio. De komende tijd gaan we, samen met jongvolwassenen zelf, onderzoekers, opleidingen en professionals die werken met jongvolwassenen duiding geven aan de cijfers, zodat onze gemeenten hun beleid en aanbod zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoefte van de jongvolwassenen.”

De infographic met de eerste resultaten van het onderzoek staat op de GGD atlas. Vanaf eind oktober zijn de resultaten van de gemeenten met voldoende respons hier ook te vinden. De resultaten van gemeente Utrecht worden eind oktober gepubliceerd op www.volksgezondheidsmonitor.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie