Foto's als deze - repeteren op anderhalve meter afstand bij muziekvereniging Excelsior - zijn zeer welkom bij het Regionaal Archief
Foto's als deze - repeteren op anderhalve meter afstand bij muziekvereniging Excelsior - zijn zeer welkom bij het Regionaal Archief Excelsior

Regionaal archief zoekt materiaal om coronacrisis te archiveren

Corona Corona in de Kromme Rijnstreek

WIJK BIJ DUURSTEDE Sinds maart 2020 is de wereld, en hiermee ook Nederland, in de ban van het coronavirus. De impact op onze samenleving is enorm. Deze uitzonderlijke situatie heeft ertoe geleid dat het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is begonnen met het verzamelen van informatie over de coronacrisis. Het doel hiervan is het samenstellen van een zo compleet mogelijk overzicht van de crisis zodat ook toekomstige generaties weten hoe het was om te leven met corona om ons heen.

Iedereen kan helpen bij het verzamelen van deze informatie, stelt het RAZU. ,,Waar kunt u dan aan denken? Foto’s en bewegend beeld van uw eigen omgeving, uw huis, tuin of balkon die iets zeggen over deze periode. Bijvoorbeeld foto’s van de berenjacht van u en uw kinderen of een bezoek aan grootouders via een balkon of achtereen heg; opnames van digitale lessen op scholen; foto’s en bewegend beeld van lege straten en gesloten winkels en horecagelegenheden; flyers en posters (mag ook digitaal) over coronamaatregelen van winkels en restaurants. Maar ook persoonlijke aantekeningen of gedichten, het briefje van uw kleinkind. Misschien hield u wel een dagboek bij? En bijvoorbeeld foto’s en bewegend beeld van de sfeeracties: het klappen voor de zorg, muzikanten bij verpleegtehuizen.”

Het RAZU verzamelt alleen foto’s, bewegend beeld en documenten (posters e.d.), het zogenaamde platte materiaal. Het stelt geen prijs op voorwerpen. Krantenknipsels zijn ook niet nodig, die verzamelt het al op een andere wijze. 

Over hoe materiaal is aan te leveren, staat informatie op de website: https://www.razu.nl/coronacollectie/. De voorkeur gaat uit naar digitaal aanleveren, maar natuurlijk kan tastbaar materiaal ook per post of in persoon worden aangeleverd.

In eerste instantie verzamelt het RAZU alleen informatie. ,,Na de crisis zullen wij alle informatie gaan ordenen. Hierbij kan het zijn dat er informatie tussen zit die dubbel is aangeleverd of om een bepaalde reden onbruikbaar is, deze informatie zal dan worden verwijderd. De rest van het materiaal zal worden gepubliceerd op onze website. Hier staan ook de voorwaarden voor het aanleveren van de informatie. Lees deze voorwaarden goed door voordat u informatie aanlevert.”

advertentie