Afbeelding
ANP Foto

Voor het eerst sinds augustus daling aantal nieuwe meldingen COVID-19

3 november 2020 om 16:08 Corona Corona in de Kromme Rijnstreek

BILTHOVEN Afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 in Nederland iets gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Dat is voor het eerst sinds de week van 25 augustus. Het reproductiegetal R ligt echter nog steeds geheel boven de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is iets toegenomen.

In de afgelopen week heeft het RIVM 64.087 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen. Dit zijn 3.455 (-5%) meldingen minder dan de week daarvoor. Vooral in de laatste dagen zagen we een lager aantal meldingen. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het reproductiegetal daalt langzaam maar vlak na de maatregelen van medio oktober nog niet onder de 1. Het aantal besmettelijke personen blijft hoog, met 166.000 personen deze week. 

In de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar is een daling van het aantal positief geteste personen nog niet te zien. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden. 

In 16 van de 25 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  regio’s is het aantal meldingen van positieve COVID-19 testen afgenomen. In de regio’s Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden is de grootste afname in het aantal nieuwe meldingen zichtbaar; ten opzichte van de week ervoor is het aantal meldingen met minstens 20% gedaald. De regio’s met het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners zijn Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant, deze regio’s hadden meer dan 500 meldingen per 100.000 inwoners. 

EERSTE DALING SINDS JULI Van 26 oktober tot en met 1 november zijn er 295.147 personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn ruim 26.500 personen minder dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 292.613 personen. Van deze groep testten 48.495 mensen positief. Het percentage positieve testen is nog hoog (16,6%), maar daalt sinds juli 2020 voor het eerst in vergelijking met de voorgaande week.

In bijna alle regio’s daalde het percentage positieve testen. Er zijn echter grote verschillen tussen de regio’s. De regio’s met het laagste percentage positieve testen waren Groningen, Fryslân en Drenthe (<10%) en de regio’s met de hoogste percentages waren Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid( >20%).

MEER ZIEKENHUISOPNAMES EN STERFGEVALLEN, MINDER IC-OPNAMES De afgelopen week registreerde stichting NICE 1.966 mensen die vanwege COVID-19 op de verpleegafdelingen zijn opgenomen, dit zijn 227 nieuwe opnames meer dan de week daarvoor (+13%). Het aantal geregistreerde opnames op de Intensive Care was deze week 312, iets minder dan de week ervoor, toen er 333 nieuwe opnames werden geregistreerd op de IC intensive care (-3,5%).

STERFTE NEEMT VERDER TOE Het CBS meldt in de week van 19 tot en met 25 oktober, net als in de voorgaande weken, een hogere sterfte dan verwacht. De sterfte in deze week was bijna 600 overlijdens hoger dan verwacht. Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 15 tot en met 21 oktober, is de sterfte licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, verhoogd in de leeftijdsgroep 65 – 74 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder.

REPRODUCTIEGETAL R Het reproductiegetal van 16 oktober is 1,11 (ondergrens: 1,09 en bovengrens: 1,13). Dit is iets lager dan enkele weken geleden maar het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,11 betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 111 andere mensen besmetten met het virus.

Het aantal besmettelijke personen ligt op ruim 166.000 (met een ondergrens van 120.000 en een bovengrens van ruim 210.000).


Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie