Vincent Bijlo
Vincent Bijlo Rob Huibers
column

Bijlo’s Bunniks Blik: Stukje Rib

Column

Er komt een heel klein stukje rib van de Sint naar Odijk! Niet van de pop-up-Sint, die tussen half november en 6 december bestaat en uit Spanje komt met appeltjes van Oranje, maar van the real-Sint, de weldoener uit Klein-Azië, bisschop van Myra, Turkije, in de vierde eeuw, na Christus uiteraard, want voor Christus waren er nog geen christenen.

Het zit bij de katholieken zo. Jezus staat in de Top 2000 op 1, dan komt Maria en dan Nicolaas, Sint Nicolaas. En van die man krijgt Odijk een ribstukje.

Hij is beschermheilige van bijna iedereen. Van schippers, scheepsbouwers, vissers, gevangenen, onschuldig veroordeelden, advocaten, deurwaarders, bankiers, dokwerkers, graanhandelaren, kuipers, wijnhandelaars, schilders, parfumeurs, apothekers, clerici, vrijers, maagden, kinderen, prostituees en kooplieden.

Weet je wat hij ooit deed, volgens de legende? Hij redde drie zussen uit de armoede door drie zakken goud in hun huis te gooien. Daar verwijzende drie gouden bollen naar, die hij vaak bij zich heeft op afbeeldingen in wapens van steden en kerken.

Dat ribstukje heeft in de loop der jaren flink gereisd. Tot 1087 lag het in De Nicolaaskerk in Myra, maar toen werd het door Italiaanse kooplieden meegenomen. Myra was in handen gevallen van de Seltsjoeken na de slag bij Manzikert. En de Seltsjoeken, die islamitisch waren, geloofden niet in St. Nicolaas.

De kooplieden brachten het naar Bari, samen met alle andere stoffelijke resten van Sint Nicolaas, ze bouwden er een kerk omheen en paus Urbanus II zegende die in.

Maar, hoe gaat dat, met stoffelijke resten, die wil iedereen wel. Dus de Graaf van Holland, die toevallig in Bari was om wat zaakjes te regelen, vroeg: “Ooh, alstublieft, zou ik misschien ook een paar beenderen…” “Jajajaja,” zei de bisschop van Bari, “Hou nou maar op, hier, neem mee, je beenderen.”

En zo belandden er een paar Nicolaasbotten in Nederland. Tot voor kort lagen ze allemaal bij elkaar in de abdij van Egmond. Vorig jaar schonk men er een aan Amsterdam, dat ligt daar nu in de Nicolaaskerk en nu… Jazeker, een ribstukje aan de Nicolaaskerk in Odijk. Op 4 december wordt het officieel geïnstalleerd en ingewijd door hulpbisschop Woorts van het Bisdom Utrecht. Het komt te liggen in een kistje dat is getimmerd door timmerlieden, kinderen zullen zingen, een enkele vrijer zal in een kerkbank zitten, al dan niet met een kater, hem bezorgd door een wijnhandelaar en iedereen, de prostituees, de bankiers, de deurwaarders en al die anderen die zich door hem beschermd weten, zullen zich koesteren in de nabijheid van dit nietige, maar o zo waardevolle ribstukje.

Vincent Bijlo

advertentie
advertentie