Afbeelding
Kuun Jenniskens
column

Raadspraat: "Gebakken lucht"?

Column Raadspraat

Op 23 januari 2020 heeft de CDA-fractie de motie ingediend om het stuk weg van de N229 langs het dorp Odijk verkeersveiliger en "gezonder" te maken. We willen een lagere snelheid om de impact van verkeersonveilig gedrag kleiner te maken. Een lagere snelheid betekent ook minder luchtvervuiling en geluidshinder, zaken die we afgelopen periode steeds weer onder de aandacht hebben gebracht. Ondanks de toezegging van het college dit aan de Provincie voor te leggen en voor 1 april 2020 de raad te informeren, heeft de raad nog niets gehoord.

Ook gaat er nog steeds zeer veel verkeer midden door Bunnik, de Julianalaan, de dampen van de A12 slaan in onze achtertuin neer. Dit ten koste van de gemiddelde levensverwachting. Het milieu vervuilt. Alleen al in Nederland jaarlijks ruim 10.000 doden gerelateerd aan luchtvervuiling. Hoe lang gaan we daarmee door? Tegelijkertijd komen er plannen om te bouwen. Nieuwe woningen zijn hard nodig voor Bunnik. Het CDA vindt dat we niet anders meer kunnen dan eenduidig voor veiligheid, gezondheid, milieu en klimaat kiezen. Goed onderbouwde plannen maken. Niet meer elastisch redeneren. Wellicht een moeilijke cultuurverandering. Maar ook de gemeenteraad moet die slag maken.

Met het milieu, het klimaat en de verkeersveiligheid wordt in Nederland steeds geprobeerd met elastisch redeneren regels op te rekken. Ook in Bunnik worden de WHO-normen voor lucht en geluid niet gehaald. Wordt de advertentie om te wonen in Bunnik in 2020: Prachtig wonen langs de Krommerijn, levensverwachting vijf jaar minder. Of gaan we echt wat aan veiligheid en gezondheid doen?

Ondertussen kreunt de wereldbevolking onder de last van het voortrazende coronavirus en de wereldeconomie kraakt in haar voegen. Het CDA leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden en een ieder die door de crisis wordt geraakt.

De crisis bewijst dat we in korte tijd in staat zijn ons gedrag drastisch te veranderen. De lucht is nu veel schoner. Het is rustiger op de wegen. Laten we Odijk West schoon bouwen, geschikt voor de toekomst. Huizen die geschikt zijn voor thuiswerken. Voor de crisis heeft de raad unaniem het startsein gegeven voor woningbouw in Odijk-West. Want de woningnood is groot. De woningbouw is een goede impuls voor de economie in Bunnik. Dus Odijk-West en de omlegging N229 moeten voortvarend ter hand worden genomen.

De eisen voor het klimaat helpen ook om ons minder kwetsbaar te maken voor zaken die de gezondheid bedreigen. Alleen schone auto's. Andere oplossingen voor het gebruik van het huidige openbaar vervoer. Vanuit welk perspectief je ook kijkt of redeneert je kunt de huidige verbetering van de luchtkwaliteit omzetten in kaders voor de toekomst. Met andere woorden: de door coronacrisis afgedwongen gedragsverandering behouden en inbouwen in de nieuwe werkelijkheid.

Vraag: Gaan we in Bunnik nu eindelijk rechtlijnig volgens de thema's van gezondheid, milieu en klimaat keuzes maken zodat de ingezette luchtverbetering behouden blijft, of vervallen we na de crisis weer in oude vertrouwde patronen en wordt de volksgezondheid toch weer het kind van de rekening?

Annemarie Huijsman-Hartkamp 
CDA-fractie 
gemeente Bunnik 

advertentie