Afbeelding
Koen van Gulik
column

Raadspraat: Over willekeur en Thorbecke

Column Raadspraat

Goed bestuur van een gemeente sluit willekeur zo veel mogelijk uit. Boeren, burgers en buitenlui moeten staat kunnen maken op hoe een gemeente omgaat met problemen en ontwikkelingen. Een betrouwbare overheid is immers de basis van onze democratische rechtsorde.

Geen groter gevaar voor willekeur in een gemeente dan woningbouw. Daar botst het particuliere belang het hardst met het algemene belang. Een gemeente moet dan duidelijke beleidsregels hebben om willekeur te voorkomen.

Daarom werkt onze gemeente met Woonvisies. In de Woonvisie 2017-2021 staat dat van nieuwe woningbouwprojecten 30% sociale huur moet zijn, 30% middenhuur, 10% vrije huur en 30% wat de ontwikkelaar er zelf van wil maken. Zo kunnen we wat doen aan de woningnood in Bunnik. En die is er: wachttijden van bijna elf jaar voor een sociale huurwoning, bijna geen aanbod van middenhuurwoningen. In de Woonvisie staat ook dat inbreiding op geschikte locaties met beide handen moet worden aangegrepen.

Nou presenteerde het college vorige week donderdag in de raad het woningbouwproject Zeisterweg/Singel/Barbeellaan te Odijk. Hoe kritisch wij van P21 er ook naar keken, wij vinden het net als de commissie Welstand een prachtig project, dat helemaal voldoet aan de Woonvisie: 15 woningen, 30% sociale huur, 40% middenhuur en 30% wat anders op een vergeten landje; landschappelijk, stedenbouwkundig en ecologisch keurig ingepast; gemengd wonen bovendien, rijk naast arm, en midden ertussenin.

Je zou denken, appeltje-eitje, maar nee! Het CDA en de Liberalen wezen het van de hand, want 'verstening', 'massaliteit', 'oriëntatie', 'past niet', ja zelfs 'ecologie'. De Liberalen hadden het stuk grond het liefst voor drie vrijstaande huizen bestemd, maar dat is gezien de woningnood politiek niet echt verstandig. En dus verzonnen ze een project van 9 woningen middenhuur. Maar liefst 6 woningen minder, waarvan 4 of 5 voor sociale huur waaraan zo een enorm tekort is.

Eigenlijk zeggen de Liberalen en het CDA: leuk zo'n woonvisie, maar als wij een project niet mooi vinden, dan geldt de Woonvisie niet. Willekeur zeggen wij van P21, terwijl de Woonvisie er is om die willekeur tegen te gaan. Als wij als raad deze willekeur toelaten, waarom zou de Woonvisie dan wel moeten gelden in andere gevallen? De Liberalen beraden zich nu. Tijdens de raad van 14 mei weten we wat het heeft opgeleverd. Ik ken mijn plaats en denk: leefde Thorbecke nog maar, een groot liberaal, de grondlegger van onze democratische rechtsorde. Naar hem zouden ze vast luisteren.

Koen van Gulik

(P21)

advertentie