De stoet ter hoogte van de klokkenstoel in 2019
De stoet ter hoogte van de klokkenstoel in 2019 Jenny van Denzel

Herdenking op Fort bij Rijnauwen

Activiteiten

BUNNIK Na twee jaar van alternatieve invulling, is er dit jaar weer een volwaardige dodenherdenking op het Fort bij Rijnauwen. De herdenking trekt in normale tijden vele honderden mensen, om de personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op het fort zijn gefusilleerd, en alle andere oorlogsslachtoffers, te herdenken.  

door Agnes Corbeij

De herdenking wordt vooraf gegaan door een stille tocht vanaf de Stayokay aan de Rhijnauwenselaan 14 in Bunnik. Daar verzamelen de deelnemers zich vanaf 18.45 uur. De tocht gaat lopen rond 19.15 en alle deelnemers zijn een half uur later bij het monument. 

[PROGRAMMA] Het nationale thema voor de herdenkingen van dit jaar is ‘Vrijheid in gebondenheid’. Er volgt een woord van welkom door de voorzitter van de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen, Janneke Schermers, een herdenkingsrede door burgemeester Van Bennekom en een gedicht voorgedragen door kinderburgemeester Duco Das. Vervolgens worden de namen van de gefusilleerden voorgedragen, klinkt het taptoe signaal en om 20.00 uur de twee minuten stilte. 

Daarna worden zowel het Nederlands als Belgisch volkslied gespeeld door de fanfare Constantia, omdat de slachtoffers op het fort zowel uit Nederland als België kwamen. Na de muziek worden kransen en bloemen gelegd en is er de mogelijkheid om langs de gedenkstenen te lopen. 

[NIEUW] Twee zaken zijn anders dan vaste bezoekers van de herdenking gewend zijn. Het is voor het eerst dat de kinderburgemeester een gedicht voordraagt. Vorig jaar werd de herdenking vooraf opgenomen en ook toen droeg de kinderburgemeester een gedicht voor. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst op het fort. 

Een tweede verandering is dat de trompettist in het zicht staat en niet verscholen is in de struiken op de wal. Janneke Schermers: ,,Op de video van vorig jaar was hij ook zichtbaar en dat vonden mensen toch prettig. Bovendien maakt hij zo duidelijker onderdeel uit van de herdenking zelf.”

[WERKZAAMHEDEN] Op het fort wordt op dit moment gewerkt aan de gebouwen. Schermers: ,,We hebben met Staatsbosbeheer de afspraak gemaakt dat daar zo weinig mogelijk van te zien is tijdens de herdenking. Ook heeft Staatsbosbeheer toegezegd dat de weg, die deels stukgereden is door de zware machines, vooraf zal worden gerepareerd.”

Onderdeel van de plannen is dat er in het seizoen een glazen gebouw, een ‘zomerhuis’, komt te staan voor het Kruithuis. Janneke Schermers maakte daar eerder bezwaar tegen en blijft zich verzetten. ,,Ik vind het inbreuk maken op het monument. Daarom is mijn inzet dat dat gebouw er in ieder geval niet staat tijdens de herdenkingen op 4 mei. Dat betekent dat het elk jaar zou moeten worden afgebroken in de herfst en in het voorjaar weer opgebouwd. Dat weer opbouwen moet dan niet in april gebeuren zoals nu het plan is, maar ná vier mei. Dit monument staat er al 75 jaar. Dat moet niet vergeten worden.”

[CONTACT] Iedereen is van harte welkom. Mensen die slecht ter been zijn en geen deel kunnen nemen aan het stille tocht, kunnen vooraf op het fort aankomen. Neem daarvoor contact op met Janneke Schermers via 030-6571350.

Het monument op het Fort bij Rijnauwen, tijdens de herdenking op 4 mei.
advertentie