Overstap naar biologisch en einde pacht in één week

15 sep, 16:00 video Achtergrond
Agnes Corbeij
Simon van de Vendel hoopt zijn biologische melkveebedrijf toch nog voort te kunnen zetten.
Simon van de Vendel hoopt zijn biologische melkveebedrijf toch nog voort te kunnen zetten.

DRIEBERGEN Simon van de Vendel kreeg eind augustus te horen dat hij binnenkort zijn certificaat ontvangt voor de overstap van reguliere naar biologische melkveehouderij. Reden voor een feestje. In dezelfde week kreeg hij echter van de verpachter te horen dat hij een deel van de grond kwijtraakt. Sindsdien ligt Simon regelmatig wakker.

door Agnes Corbeij

Simon van de Vendel is een van de agrarisch ondernemers die grond pachten op landgoed Beverweerd. Zijn boerderij ligt aan de Langbroekerdijk, nog net in Driebergen, tegen Werkhoven aan. De landerijen van het landgoed zijn eigendom van Odilia Prinzessin Reuss zu Castell-Castell. Zij laat de praktische zaken over aan rentmeesterkantoor ‘t Schoutenhuis uit Woudenberg, met hen heeft Van de Vendel contact.

VIERDE GENERATIE De overgrootopa van Simon van de Vendel begon een bedrijf op landgoed Beverweerd. De familie heeft altijd land gepacht. Alleen de boerderij is in eigendom. ,,Mijn opa had een paar koeien en paarden, mijn vader is meer koeien gaan melken en meer land gaan pachten.” Inmiddels is het bedrijf 44 h..